You are currently viewing Muzyka Polska od Gomółki do Niemena. Przekrój muzyki chóralnej od renesansu do współczesności. Koncert Chóru MEDICANTO

Muzyka Polska od Gomółki do Niemena. Przekrój muzyki chóralnej od renesansu do współczesności. Koncert Chóru MEDICANTO