INFORMACJA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/OSOBY SPRAWUJĄCEJ PIECZĘ DZIECKA NIEPEŁNOLETNIEGO

Dzieci niepełnoletnie uczestniczą w zajęciach pozostając pod opieką rodziców lub innych prawnych opiekunów,
albo osób, którym rodzice powierzyli pieczę faktyczną nad dziećmi.

Obowiązek sprawowania bieżącej pieczy nad dzieckiem nie przechodzi na organizatora zajęć oraz osoby działające w jego imieniu.

(podstawa prawna – Kodeks rodzinny i opiekuńczy)

Lokalizacja

Kategoria

Spotkania z Panią Bajką

Lokalizacja:

Filia nr 5

Przeznaczenie:

Dzieci w wieku przedszkolnym

60min.
bez ograniczeń
co tydzień
60min.
bez ograniczeń
45min.
bez ograniczeń
co miesiąc

Twórzmy ArcyDziełka

Lokalizacja:

Filia nr 17

Przeznaczenie:

Dzieci w wieku przedszkolnym

60min.
co 2 tygodnie
Obowiązują zapisy
45min.
Grupa: 10 os.
Il. spotkań: 10
co miesiąc
45min.
Grupa: 12 os.
Il. spotkań: 10