ZASADY FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOLU
(OBOWIĄZUJĄCE OD 3 SIERPNIA 2020)

– Przywracamy otwarty dostęp do zbiorów.

– Wypożyczalnie, od 3 sierpnia 2020 do odwołania, świadczą usługi dotyczące wyłącznie wypożyczania i przyjmowania zwrotów (wyłączone z użytkowania są: strefa zabaw, miejsca siedzące, czytelnia prasy; stanowiska komputerowe dostępne są tylko w Dziale Informacji).

– Na terenie BUDYNKU GŁÓWNEGO może przebywać równocześnie 30 osób (w Wypożyczalni Centralnej, Wypożyczalni Dla Dzieci, Mediatece i Dziale Informacji – Czytelni).

– Liczba osób przebywających na terenie pozostałych placówek MBP ustalona będzie indywidualnie, z uwzględnieniem warunków lokalowych.

– Czytelnicy na terenie biblioteki mają obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta i nos.

– Po wejściu na teren biblioteki Czytelnicy obowiązkowo dezynfekują ręce (również w rękawiczkach) środkami umieszczonymi w wyznaczonym do tego miejscu.

– Obowiązuje przestrzeganie bezpiecznego dystansu społecznego wynoszącego minimum 1,5m.

– Wypożyczenia i zwroty odbywają się jedynie w oddzielnych, wydzielonych oraz oznaczonych do tego miejscach.

– Zwrócone zbiory podlegają trzydniowej kwarantannie, począwszy od daty zwrotu.

– W Dziale Informacji – Czytelni w jednym czasie znajdować się może do 8 użytkowników. Udostępnionych będzie 5 stanowisk komputerowych. Obowiązuje limit korzystania – 60 min, raz dziennie. Pomoc komputerowa przy stanowiskach nie będzie udzielana. Każdy użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety o stanie zdrowia, którą otrzyma w Dziale Informacji – Czytelni. W godzinach funkcjonowania Czytelni przewidziane są półgodzinne przerwy sanitarne na wietrzenie pomieszczenia (poniedziałek, środa, piątek: 15.30-16.00; wtorek, czwartek: 12.30-13.00).

– Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem warunków lokalowych oraz charakteru wydarzenia.

– Przyjmowanie darów książkowych jest wstrzymane do odwołania.

REKOMENDACJE:

– Zachęcamy do planowania swoich wypożyczeń, zamawiając je telefonicznie, mailowo lub przez konto czytelnika on-line.

– Prosimy, aby odwiedziny w Bibliotece ograniczyć tylko do zwrotu i/lub wypożyczeń zbiorów, aby czas spędzony w placówce był jak najkrótszy, co umożliwi nam obsłużenie większej liczby Czytelników.

– W trosce o bezpieczeństwo zalecamy, aby podczas wizyty w bibliotece dzieci znajdowały się pod opieką dorosłych.

– Zalecamy, aby wszelkie płatności (opłaty za przetrzymanie zbiorów, za usługi) tam, gdzie jest to możliwe, realizować za pomocą karty płatniczej. Wpłaty z tytułu kar za przetrzymanie książek/multimediów mogą być zrealizowane przelewem na nr konta: 31 1160 2202 0000 0003 1656 4790 (w tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko i nr karty bibliotecznej).