Wczytuję mapę...

Wystawa Krzysztofa Marka Bąka

Data i godzina wydarzenia
15/04/2016, godz. 18:00 - 11/05/2016

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Fotogaleria

Kategoria
Wystawa

Wystawa Krzysztofa Marka Bąka

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu z okazji 500-lecia polskiego ekslibrisu zaprasza na wernisaż wystawy i wykład Krzysztofa Marka Bąka

15 kwietnia 2016 (piątek), godz. 18.00

Fotogaleria MBP i Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

wstęp wolny

 

Pierwsze znane i datowane polskie ekslibrisy pochodzą z roku 1516 lub 1517. Należały do biskupa Macieja Drzewickiego z Drzewicy w Ziemi Radomskiej – późniejszego kanclerza wielkiego koronnego i zarazem włocławskiego, arcybiskupa i prymasa Polski. Był to znak drzeworytniczy wykonany prawdopodobnie w wiedeńskiej oficynie Hieronima Wietora z Lubomierza na Dolnym Śląsku. Zabytki te sprawiają, że Polska zalicza się do krajów o najstarszych tradycjach ekslibrisowych.

[źródło: www.bu.kul.pl]

Krzysztof Marek Bąk – grafik, autor księgoznaków, ekslibrisolog, doktor habilitowany sztuki, absolwent ASP we Wrocławiu. Obecnie prowadzi pracownię Ekslibrisu Cyfrowego oraz II Pracownię Artystycznej Grafiki Cyfrowej w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. W dorobku ma ponad 80 wystaw indywidualnych w Europie, Azji i Ameryce. Brał udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Jest laureatem ponad 30 nagród i wyróżnień w zakresie ekslibrisu. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń ekslibrisowych, kuratorem Edukacyjnych Galerii Ekslibrisu, dyrektorem artystycznym wydarzenia „Exlibris-Gliwice 2016” oraz XI edycji Międzynarodowego Konkursu na Ekslibris w Gliwicach. Mieszka i pracuje w Bielsku-Białej.

W swoich ekslibrisach i grafikach kommemoratywnych dbam, aby odbiorca otrzymywał syntetyczną, ale równocześnie wielowątkową i metaforyczną opowieść. Najistotniejsze jest, aby uruchomione poprzez obraz pokłady wrażliwości, umożliwiły nieskrępowaną interpretację — nieograniczoną niczym jak tylko fantazją widza.

– Krzysztof Marek Bąk