Wczytuję mapę...

Śląskie Forum Krajoznawcze

Data i godzina wydarzenia
29/08/2016, godz. 16:30

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Sala konferencyjna

Kategoria
Spotkanie

Śląskie Forum Krajoznawcze

Śląskie Forum Krajoznawcze

Wykład poprowadzi: dr Marek Mazurkiewicz

Temat: Spór o pamięć. Powojenne wysiedlenia Niemców w polskiej, czeskiej i niemieckiej pamięci

29 sierpnia 2016 (poniedziałek), godz. 16:30

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

wstęp wolny

dr Marek Mazurkiewicz – politolog, niemcoznawca, pracownik naukowy Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu, absolwent politologii Uniwersytetu Opolskiego. W kręgu jego zainteresowań badawczych oprócz problematyki powojennej wymiany ludności, znajdują się także kwestie różnic w polskiej i niemieckiej pamięci zbiorowej oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości niemieckiej na historycznym obszarze Górnego Śląska.

„Spór o pamięć. Powojenne wysiedlenia Niemców w polskiej, czeskiej i niemieckiej pamięci” – historia sąsiedztwa Polaków, Czechów i Niemców jest przykładem na to, w jaki sposób sąsiadujące ze sobą narody, które tak wiele łączy, może zarazem tak wiele dzielić. Dopiero rok 1989 rozpoczął w dziejach polsko-niemieckiego i czesko-niemieckiego sąsiedztwa nową erę, pozbawioną obciążeń ideologicznych oraz wolną od, odbierających pełną suwerenność, uwarunkowań międzynarodowych. Jednakże upadek bloku wschodniego i koniec zimnej wojny nie usunęły wszystkich barier z obszaru relacji Niemiec z Polską i Czechami. Problemem pozostały przeszłość i obciążenia z nią związane. W tym kontekście ważną rolę odgrywała odmienna: polska, czeska i niemiecka pamięć o powojennych wysiedleniach ludności niemieckiej. Różnice te były źródłem wielu sporów i kontrowersji oraz emocjonalnych debat, w których głos zabierali politycy, naukowcy i dziennikarze i które uważnie śledziło polskie, czeskie i niemieckie społeczeństwo.

Tadeusz Jacek ROGOŻA – pedagog, krajoznawca i regionalista. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Towarzystwa Naukowo-Społeczno-Kulturalnego POLONIA-KRESY, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, PTTK oraz  innych organizacji pozarządowych. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Krajoznawców w Opolu. Otrzymał tytuł Społecznika Roku Województwa Opolskiego 2015.

Organizatorzy:

Polskie Stowarzyszenie Krajoznawców w Opolu

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu