Wczytuję mapę...

Od opola do Opola. Popularna historia miasta – spotkanie z prof. Anną Pobóg-Lenartowicz

Data i godzina wydarzenia
30/01/2018, godz. 17:00

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Sala konferencyjna

Kategoria
Spotkanie

Od opola do Opola. Popularna historia miasta – spotkanie z prof. Anną Pobóg-Lenartowicz

Od opola do Opola. Popularna historia miasta – spotkanie z prof. Anną Pobóg-Lenartowicz
30 stycznia 2018 (wtorek), godz. 17:00
Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Wstęp wolny

 

Ta historia zaczyna się od opola, niewielkiej jednostki terytorialno-sąsiedzkiej, charakterystycznej dla plemion słowiańskich. Na początku XIII wieku jest już nazwą własną,  siedzibą pierwszego księcia opolskiego – Jarosława. Kilkanaście lat później kolejny władca Opola, Kazimierz I,  wyraził  zgodę na osiedlenie się „gości” na niezagospodarowanym terenie na prawym brzegu Odry. Dało to początek miastu, które w tym roku świętuje jubileusz swego 800-lecia. Ta książka  poświęcona jest właśnie temu miejscu i ludziom, którzy przez wieki je zamieszkiwali. (ze Wstępu)

Książka autorstwa prof. Anny Pobóg – Lenartowicz w sposób przystępny przedstawia dzieje miasta od czasów plemiennych aż po 2017 rok. Jest to pierwsze tego typu opracowanie dziejów Opola.  Autorka koncentruje się w niej głównie na  przestrzeni miasta (tu opisane zostały między innymi takie kwestie, jak rozwój przestrzenny miasta, mury obronne, najważniejsze budowle miejskie, a także mosty, parki, pomniki), ludziach, którzy w nim żyli (tu na początku postarano się odnaleźć najbardziej charakterystyczne cechy mieszkańców miasta na przestrzeni dziejów, następnie scharakteryzowano jego gospodarkę, opolskie salony, ludzi sportu, na końcu przedstawiono klęski żywiołowe, które miały miejsce w Opolu) a w końcu na ideach, które przenikały mieszkańców miasta na przestrzeni 800 lat (tu zwrócono uwagę zwłaszcza na życie religijne, kulturalne, rozwój szkolnictwa i zabytki). Książka jest bogato ilustrowana, znajduje się w niej bowiem 150 zdjęć, rysunków i planów dawnego i współczesnego Opola. Całość uzupełnia kalendarium najważniejszych wydarzeń historycznych, społecznych, religijnych, gospodarczych i kulturalnych miasta oraz bibliografia.

Organizatorzy:
Urząd Miasta Opola
Polskie Towarzystwo Historyczne
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu