You are currently viewing „Pożytki z czytania. Notatki z życia” – wokół książki „Krytyka i metafizyka” Adriana Glenia / 15. OJL (fot. M. Szewerda)

„Pożytki z czytania. Notatki z życia” – wokół książki „Krytyka i metafizyka” Adriana Glenia / 15. OJL (fot. M. Szewerda)