Archiwum literackie Ryszarda Krynickiego

Katalog wystawy

Wystawa „Archiwum literackie Ryszarda Krynickiego” została zorganizowana w 70. urodziny Poety, w ramach X Ogólnopolskiego Konkursu na Esej, którego tematem była twórczość Ryszarda Krynickiego. „Niepodlegli nicości. Ryszard krynicki i jego poezja” to temat prac konkursowych, który przyświecał także przygotowaniu wystawy przez MBP w Opolu. Na wystawie prezentujemy materiały ze zbiorów prywatnych Poety. Na ekspozycję składały się: przekazane przez twórcę książki poetyckie, wśród których znajdują się publikacje zawierające odręczne poprawki autora, maszynopisy wierszy, samizdaty, wydania anonimowe oraz wydawnictwa z widocznymi interwencjami cenzury. Zaprezentowane zostały także obcojęzyczne wydania tomików Ryszarda krynickiego oraz autorskie tłumaczenia mi.in. B. Brechta, P. Celana, R. Kunze, N. Sachs. Ważną częścią działalności R. Krynickiego jest działalność redakcyjna. Jako współzałożyciel Wydawnictwa a5 pracował nad tomami m.in. S. Barańczaka, Z. Herberta, W. Szymborskiej i wielu innych. Integralną częścią wystawy był również autorski projekt Krynickiego składający się z 17 plakatów poetyckich oraz zdjęcia i portrety Poety autorstwa Joanny Halender.