Lokalizacja:

Biblioteka Główna - Wypożyczalnia dla Dzieci (Pokój Bajek)

Przeznaczenie:

Dzieci w wieku przedszkolnym

60min.
bez ograniczeń

Warsztaty literacko-plastyczne to połączenie głośnego czytania na dywanie i kreatywnej zabawy przy stolikach w przyjaznej atmosferze. Podczas zajęć dzieci poznają fantastyczne, często humorystyczne książki z naszych zbiorów. Następnie wraz z opiekunami wykonują prace plastyczne nawiązujące do tematu usłyszanej historii.

Celem zajęć jest zachęcenie rodziców do wspólnego czytania książek z dziećmi oraz tworzenia kreatywnych zabaw plastycznych. To także forma współpracy i spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym w kolorowej przestrzeni Wypożyczalni dla dzieci.

Spotkania odbywają się co sobotę o godzinie 12:00 z wyłączeniem sobót wakacyjnych, świąt i dni ustawowo wolnych.

Zajęcia przeznaczone są dla grup niezorganizowanych – dzieci w wieku przedszkolnym wraz z opiekunami.