You are currently viewing Wyniki XV Ogólnopolskiego Konkursu na Esej

Wyniki XV Ogólnopolskiego Konkursu na Esej

Szanowni Państwo!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Esej „Podróże z Andrzejem Stasiukiem”. Gratulujemy!
Równocześnie informujemy, że 14. grudnia 2018 (piątek) o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie z Andrzejem Stasiukiem i uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu.

 

 

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Esej [w roku 2018]:
 „Podróże z Andrzejem Stasiukiem”

 

 

Werdykt jury

 

Jury w składzie:

dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO

dr hab. Adrian Gleń, prof. UO – przewodniczący

dr Sławomir Kuźnicki [UO]

 

w dniu 3. grudnia 2018 roku zdecydowało przyznać następujące nagrody:

 

 

I kategoria [uczniowie szkół średnich]

 

I miejsce – Wojciech Mazurek (Lublin) [godło: Andrzej Zagozda]

II miejsce – Norbert Pilarz (Burzenin) [godło: Norbert Pilarz]

III miejsce – Aleksandra Pionka (Kazimierza Wielka) [godło: Pionczyński]

 

 

dwa równorzędne wyróżnienia:

 

Maria Kuszyńska (Międzyrzecz) [godło: Kotwica]

Aleksandra Kokot (Olesno) [godło: symbol pióra]

 

nagrody książkowe trafiają do:

 

Marii Pruś (Radom) [godło: merengo]

Julii Kiezik (Wrocław) [godło: Flora]

Magdaleny Konopki (Radomyśl) [godło: Apanaczi]

Michała Widerskiego (Poznań) [godło: Sarenka]

Marii Górskiej (Chodzież) [godło: Meraki Goya]

 

 

II kategoria [studenci]

 

I miejsce – Katarzyna Horabik (Kraków) [godło: Kahna]

II miejsce – Joanna Najbor (Zakopane) [godło: muzyka na wodzie]

III miejsce – Hanna Główka (Kluczbork) [godło: Wilcze jagody]

 

 

dwa równorzędne wyróżnienia:

 

Joanna Maria Kierska (Warszawa) [godło: Kokino];

Maciej Głowacki (Warszawa) [godło: 1729]

 

nagrody książkowe trafiają do:

 

Katarzyny Siwek (Kłoczew) [godło: Pocahontas]

Karoliny Kołodziejskiej (Łęczyca) [godło: Anastazja]

 Aleksandry Garbeckiej (Elbląg)

Estery Trojanowskiej (Kraków)

Katarzyny Bielickiej (Warszawa) [godło: księżycksiężycMeh]

 

 

W imieniu kapituły jury –

dr hab. Adrian Gleń, prof. UO

Opole, 4 grudnia 2018

 

Poniżej zamieszczamy zwycięskie eseje

I kategoria [uczniowie szkół średnich]

I miejsce
II miejsce
III miejsce

II kategoria [studenci]

I miejsce 
II miejsce
III miejsce

 

 

Szczegółowe uzasadnienie werdyktu jury

 

I kategoria [uczniowie szkół średnich]

 

I miejsce – Wojciech Mazurek [godło: Andrzej Zagozda]

 

W wyróżnionej główną nagrodą pracy odnajdziemy szereg interesujących i zaskakujących rozważań na temat istoty, funkcji i pracy ludzkiej pamięci, które to refleksje Autor spożytkował w analizach większej części dorobku powieściowego Andrzeja Stasiuka. Ponadto zwycięski esej przynosi także ciekawą propozycję ustrukturowania dzieła autora Fado (odnajdziemy tutaj analizy 3. głównych poziomów, które ustanowione zostają w postaci: „pamięci mimowolnej”, „obsesyjnej świadomości przemijania świata” oraz „wyostrzonego spojrzenia na teraźniejszość”) a przy tym stanowi przykład odważnego dialogu z głównymi tezami poruszanymi przez pisarza.

Autor eseju podejmuje te wątki z godną szacunku konsekwencją i metodologiczną świadomością, używając przy tym języka dojrzałego i precyzyjnego, posiłkując się licznymi lekturami pomocniczymi, zdradzając podejście pełne pasji i zaangażowania.

 

II miejsce – Norbert Pilarz [godło: Norbert Pilarz]

 

Wyróżniona drugim miejscem praca jest interesującą rozprawą na temat autentyczności i prawdy jako dwóch podstawowych wartości, których autor Wschodu poszukuje w swoim podróżopisaniu. Na uwagę zasługuje przede wszystkim rozległość analiz: autor eseju stara się narysować jak najszerszy kontekst tłumaczący gest podjęcia podróży (spotkania z obcością, styk z pierwotnym odczuwaniem świata, oddalenie i dystans jako niezbędne dla widzenia i odnajdowania właściwego punktu w spoglądaniu na sprawy tożsamości własnej i narodowej, wreszcie potrzeba gromadzenia doświadczeń i obrazów dla „pracy pamięci”, która stanowi wszak podstawowy budulec prozy Andrzeja Stasiuka).

Walorami eseju są niewątpliwie godna pochwały stylistyczna żarliwość, dobra kompozycja, przyjęcie ciekawej ramy (figura przygotowania do podróży) a także dojrzały, świadomie przyjęty języku opisu dzieła i obecność bogatej literatury kontekstualnej.

 

 

III miejsce – Aleksandra Pionka [godło: Pionczyński]

 

Esej ten jest wyrazem przeżycia i uwewnętrznienia problemów pojawiających się w prozie Andrzeja Stasiuka. Autor, z godnym podkreślenia zaangażowaniem, mówi o swoich lekturowych przeżyciach i epifaniach, podstawą rozważań i wyznań czyniąc kategorię nomadyzmu, którą wiąże z transgresyjnym rysem pisania autora Taksimu.

Praca zdradza umiejętność pogłębionego postrzegania zjawisk społeczno-filozoficznych (podróż, spotkanie z innością, bycie w drodze, dom i bezdomność), sporządzona została językiem bezbłędnym i przejrzystym.

Dwa równorzędne wyróżnienia:

 

Maria Kuszyńska [godło: Kotwica] – za umiejętne dostrzeżenie etycznego wymiaru podróżopisania w dziele Andrzeja Stasiuka;

Aleksandra Kokot [godło: symbol pióra] – za interesujące rozważania na temat „podróżowania do wnętrza siebie”.

 

 

 

II kategoria [studenci]

 

I miejsce – Katarzyna Horabik [godło: Kahna]

Esej nagrodzony pierwszym miejscem wyróżnia się spośród nagrodzonych prac jako w pełni dojrzała rozprawa, zaskakująca nie tylko dojrzałością użycia analitycznego języka współczesnej humanistyki, lecz także rozległością spożytkowanych kontekstów (wpośród przywołanych koncepcji odnajdziemy m.in.: prace Susan Sontag, Waltera Benjamina czy Julii Kristevej).

Autor podejmuje refleksję o tym, jaką rolę w procesie podróżowania obecnego na kartach prozy Stasiuka pełnią pamięć i doświadczenie melancholijności. To prowadzi z kolei do rozważań na temat charakteru wspominania obecnego w dziele autora Wschodu.

Praca skomponowana z dużą precyzją i systematycznością, o narracji płynnej, wyrazistej, nienagannej stylistycznie.

 

II miejsce – Joanna Najbor [godło: muzyka na wodzie]

Autor nagrodzonej drugim miejscem pracy (być może będąc inspirowanym rozważaniami Rolada Barthesa na temat badań okoliczności odbywania lektur) zajmująco opowiada o własnym spotkaniu z obrazami, fantazjami i marzeniami obecnymi w dziele autora Fado, konfrontując z nimi, ciekawie i niebanalnie, własne oczekiwania. To spotkanie okazuje się jednym z ważnych elementów budzenia samoświadomości eseisty, dzięki czemu doświadczenie lekturowe nabywa tutaj wymiaru formacyjnego. Owo zaś indywidualne, zaangażowane podejście Autora eseju do tematu wyzwala także wpisane w twórczość Andrzeja Stasiuka niejasności, paradoksy i aporie.

 

 

III miejsce – Hanna Główka [godło: Wilcze jagody]

 Autor koncentruje się na poszukiwaniu tych aktów wspominania, które w dziele Stasiuka służą budowaniu indywidualnej – jak powiedziałby inny z pisarzy-podróżników, Mariusz Wilk – tropy, z jakiej składa się niepowtarzalne bycie podmiotu tego pisarstwa. A przede wszystkim koncentruje się na sensualnym wymiarze doświadczeń będących udziałem narratora tego dzieła.

Esej stanowi również świadectwo swoistego „dorastania” do lektury i z prozą autora Fado, także próbę dyskusji na temat filozoficznych aspektów podróżowania obecnych w tym dziele oraz zapis lekcji zachwytu, rodzącego się przy czytaniu jednej z najważniejszych książek Stasiuka – Jadąc do Babadag.

 

Dwa równorzędne wyróżnienia:

 

Joanna Maria Kierska [godło: Kokino] – za udaną próbę czytania-myślenia inspirowanego językiem i wyobraźnią Andrzeja Stasiuka;

Maciej Głowacki [godło: 1729] – za interesujące rozważania na temat roli podróży w naszym życiu.