You are currently viewing Historia i teraźniejszość – w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP – otwarcie wystawy z udziałem Senator RP Danuty Jazłowieckiej

Historia i teraźniejszość – w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP – otwarcie wystawy z udziałem Senator RP Danuty Jazłowieckiej