You are currently viewing „Biblioteka – tu chcę być!”

„Biblioteka – tu chcę być!”

„Biblioteka – tu chcę być!” to projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu realizowany w ramach programu „Kultura bez barier”, którego liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Celem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu będzie projektowanie możliwie największej ilości działań kulturalnych (prowadzonych na terenie budynku głównego) w modelu udostępnienia działalności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnością. Wdrażając dostępność do instytucji kultury MBP w Opolu umożliwi osobom ze szczególnymi potrzebami samodzielne korzystanie z zasobów biblioteki w sferze architektonicznej, cyfrowej, społecznej i komunikacyjno-informacyjnej.

1 2