Lokalizacja:

Oddział Dziecięco-Młodzieżowy

Przeznaczenie:

Studenci, Szkoły ponadpodstawowe

45min.
Grupa: 30 os.

Uczestnicy zajęć zapoznają się z historią XVIII-wiecznego Andrychowa, którym inspirowana jest gra oraz ze współczesnymi zjawiskami gospodarczymi, m.in.: popyt, podaż, monopol, nasycenie rynku, nisza rynkowa itp. Gra pozwoli im rozwinąć społeczne kompetencje oraz zaznajomi z tematyką przedsiębiorczości. Gracze dowiedzą się co to jest wolny rynek oraz wezmą udział w symulacji rzeczywistych mechanizmów rynkowych.