Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej organizuje zajęcia biblioteczne dla przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej. Oto tematy:

– „Dbajmy o naszą planetę”;

– „Książka naszym przyjacielem”;

– „Legendy polskie”;

– „Warzywa w wierszu J. Brzechwy pt. Na straganie”;

– „O dwunastu miesiącach”;

– „Poznanie magicznej krainy na podstawie baśni Alicja w krainie czarów L. Carroll’a;

– „Fauna i flora”;

– „W krainie zwierząt”;

– „Polskie góry”;

– „Witamy w bibliotece”;

– „Bohaterowie Stumilowego lasu”;

– „Wiersze Wandy Chotomskiej”;

– „Cztery żywioły Ziemi”;

– „Jem zdrowo”

– W labiryncie: praca z katalogiem elektronicznym

 

Zajęcia odbywają się w godzinach 8 – 11