Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu (ul. Minorytów 4) oferuje czytelnikom z niepełnosprawnościami specjalnie dostosowane usługi, które zwiększają komfort korzystania z zasobów biblioteki. W ofercie znajdują się:

 • książki z dużą czcionką – książki ze specjalną czcionką, składem i kontrastem, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym;
 • książki napisane alfabetem Braille’a;
 • audiobooki – książki mówione, przeznaczone do słuchania, zarejestrowane w formacie mp3;
 • filmy na DVD z napisami dla niesłyszących i audiodeskrypcją;
 • Czytaki – urządzenia posiadające funkcje odtwarzania książek mówionych przystosowanych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących;
 • Czytniki e-booków

Ponadto osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z usług: IBUK Libra oraz Legimi. Obie te platformy umożliwiają powiększenie czcionki.

Wśród bibliotekarzy znajdują się pracownicy przeszkoleni z obsługi osób niepełnosprawnych.

Rozwiązania architektoniczne

Rozwiązanie architektoniczne budynku zapewniają swobodę osobą z niepełnosprawnościami. Budynek posiada:

 • podjazd dla wózków oraz poręcze przy schodach;
 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • windę dla osób niepełnosprawnych;
 • toaletę dla osób niepełnosprawnych;
 • schody antypoślizgowe oznaczone żółtą taśmą.

Strona internetowa

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mbp.opole.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego mbp.opole.pl

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu  (w skrócie MBP Opole):

Telefon: +48 77 454 80 30

E-mail: sekretariat@mbp.opole.pl

Adres korespondencyjny: ul. Minorytów 4, 45-017 Opole

Data publikacji strony internetowej: 19.04.2017r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.07.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych z wyjątkiem wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości – pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
 • Istnieje możliwości zmiany wielkości liter dla szablonu strony,
 • Linki wewnętrzne otwierają się w tym samym oknie.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie częściowo mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
  • – zmiana wielkości czcionki
  • – możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • – oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Puślecki, adres poczty elektronicznej jarosław.puslecki@mbp.opole.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oddział Dziecięco-Młodzieżowy

Mikołaja Kopernika 10
45-040 Opole

Placówka znajduje się na dwóch poziomach – parterze i pierwszym piętrze. Wejście do budynku oraz
na pierwsze piętro możliwe jest wyłącznie schodami. Placówka nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 1 i 2 Dziecięca

A. Dambonia 169
45-860 Opole

Filia znajduje się na piętrze budynku. Placówka nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 3

Kwiatkowskiego 1
45-459 Opole

Placówka dostępna jest dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 4

Książąt Opolskich 48-50
45-006 Opole

Placówka znajduje się na piętrze bez windy, natomiast posiada schodołaz, który przeznaczony jest tylko dla wybranych wózków inwalidzkich. Na terenie placówki znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Placówka posiada również przewijak dla rodziców z małymi dziećmi.

Filia nr 5

Chabrów 58
45-222 Opole

Filia znajduje się na piętrze budynku. Placówka nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 6

Jagiellonów 4
45-560 Opole

Filia znajduje się na wysokim parterze, do której prowadzą schody. Placówka nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 7

M. Rodziewiczówny 13
45-348 Opole

Wejście do placówki dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi,  natomiast brak jest toalet dostosowanych dla takich osób.

Filia nr 8,

Klasztorny 8A

Filia znajduje się na wysokim parterze, do której prowadzą schody. Placówka nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 10

Buhla 5
45-601 Opole

Placówka dostępna jest dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Posiada podjazd oraz toaletę dostosowaną dla takich osób.

Filia nr 14

Wodociągowa 4 (w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu)
45-221 Opole

Placówka nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Filia nr 15

Młodej Polski 4 (w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole-Grudzice)
45-517  Opole

Filia znajduje się na 3 piętrze budynku. Placówka nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 17

Skautów Opolskich 10
45-286 Opole

Główne wejście do placówki nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, natomiast udostępniamy takim osobom wejście ewakuacyjne, znajdujące się na poziomie 0.
W placówce znajduje się toaleta z warunkami przyjaznymi osobom na wózkach.

Filia nr 18

Oświęcimska 90
45-641 Opole

Placówka nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Filia nr 19

Katowicka 66a (w budynku Opolskiego Centrum Onkologii)
45-061  Opole

Filia znajduje się na terenie szpitala, gdzie wejście jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowym. Brak jest toalety dla użytkowników biblioteki (dostępne są toalety dla pacjentów).

Filia nr 21

B. Wyszomirskiego 7
45-776 Opole

Wejście do placówki dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi,  natomiast brak jest toalet dostosowanych dla takich osób.