You are currently viewing Zmarł Władysław Żołnowski

Zmarł Władysław Żołnowski

Był poetą i prozaikiem, członkiem Związku Literatów Polskich Odział Opole. Urodził się 3 września 1932 roku w Rohaczynie. W czasie wojny ocalał z rzezi jaką zgotowały oddziały UPA mieszkańcom jego rodzinnej wsi. Po wojnie osiedlił się w Namysłowie. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował jako nauczyciel, bibliotekarz i pracownik domu kultury.
Jako autor wspomnień zadebiutował publikacją „Ogniem i karabinem” w miesięczniku „Semper Fidelis” w 1990 roku. Jako poeta debiutował w 1994 roku na łamach „Kresów Literackich”. Publikował swoje utwory w „Stronach”, „W drodze”, „Kresach Literackich”, „My na Wschodzie”.
W 2014 roku, w ramach Opolskiej Jesieni Literackiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyło się spotkanie poświęcone jego książce „Moja pamięć, mój czas i mój czyściec”.
Cześć Jego Pamięci.
(fot. Radio Opole)