ZASADY FUNKCJONOWANIA Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (od 1.12.2021r.):

  • Na terenie BUDYNKU GŁÓWNEGO może przebywać równocześnie 30 osób (w Wypożyczalni Centralnej, Wypożyczalni Dla Dzieci, Mediatece i Dziale Informacji – Czytelni).
  • Liczba osób przebywających na terenie pozostałych placówek MBP ustalona jest indywidualnie, z uwzględnieniem warunków lokalowych.
  • Czytelnicy na terenie biblioteki mają obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta i nos, dodatkowe informacje tutaj.
  • Po wejściu na teren biblioteki Czytelnicy obowiązkowo dezynfekują ręce (również
    w rękawiczkach) środkami umieszczonymi w wyznaczonym do tego miejscu.
  • Obowiązuje przestrzeganie bezpiecznego dystansu społecznego wynoszącego minimum 1,5m.
  • Funkcjonowanie Działu Informacji – Czytelni zawarte jest tutaj.
  • Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem warunków lokalowych oraz charakteru wydarzenia, dodatkowe informacje/więcej tutaj