Informujemy, że na całym terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

 

Z obowiązku tego zwolnione są wyłącznie:

1) dzieci do ukończenia 5. roku życia;

2) osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:

  • a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  • b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
  • c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia;

 

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Biblioteki oraz pracownicy ochrony są uprawnieni do odmowy dostępu do Biblioteki osobom, nie stosującym się do powyższego nakazu.

 

Ponadto w odniesieniu do osób spełniających kryteria wskazane w punkcie 2 pracownicy Biblioteki mają prawo zwrócić się o pomoc do Policji lub Straży Miejskiej, na żądanie której osoby powołujące się na powyższe okoliczności będą obowiązana do okazania zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, lub zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

 

____________________________

Podstawa prawna – §25 ust. 1 pkt 2d oraz §25 ust. 4 pkt 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021 roku, poz. 861).