OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na sukcesywną sprzedaż i dostawę zbiorów w 2023 roku, obejmującą sprzedaż i dostawę książek (nowości i wznowień) z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury popularnonaukowej i naukowej, multimediów (m.in. filmów, muzyki, audiobooków) oraz gier planszowych.

 

Szanowni Państwo,

Komisja powołana w celu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dokonała w dniu

27.01.2023 r., na podstawie wzoru zamieszczonego w ogłoszeniu, przeliczenia wartości punktowych uzyskanych przez poszczególne oferty:

  1. Oferta firmy Ateneum M. Kogut, A. Zegiel Spółka Komandytowa uzyskała 100 punktów
  2. Oferta firmy Platon Sp. z o.o. uzyskała 99,98 punktów

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja wybrała ofertę firmy Ateneum

  1. Kogut, A. Zegiel Spółka Komandytowa, z którą zostanie zawarta Umowa.

 

Firmie Platon Sp. z o.o. dziękujemy za udział w postępowaniu.