ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu zaprasza do składania ofert  na sukcesywną sprzedaż i dostawę zbiorów w 2021 roku.

Oferent powinien złożyć zamawiającemu propozycję cenową wskazując w ofercie wysokość upustu od cen detalicznych na zakup i dostawę książek (nowości i wznowień) z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury popularnonaukowej i naukowej, multimediów (filmów, muzyki, audiobooków) oraz gier planszowych.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową, zgodną z poniższymi warunkami:

[1] maksymalna kwota przeznaczona na realizację zadania 103240 złotych netto;

[2] termin płatności faktur 14 dni;

[3] zastosowanie 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty dostawy;

[4] dostawa publikacji objętych zamówieniem w czasie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia;

[5] dostawa zamówień uzupełniających (interwencyjnych) – na zamówienie telefoniczne, e-mailem;

[6] dostawa zamówień w celach promocyjnych (na zasadach depozytu) na kiermasze i spotkania autorskie;

[7] minimalny oczekiwany upust wynosi 42% od cen detalicznych;

[8] realizacja zamówienia na koszt dostawcy.

 

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę, to jest najwyższy upust od cen detalicznych oraz zobowiąże się do zachowania wszystkich warunków wskazanych powyżej oraz w zawartej umowie.

W przypadku braku dostępności wskazanych tytułów zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu poszczególnych pozycji u innego dostawcy W takich wypadkach maksymalna kwota wynagrodzenia przeznaczona na realizację niniejszej umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o środki przeznaczone na zakup poza wybranym dostawcą, chyba że zamawiający przeznaczy na sfinansowanie tych zakupów inne niż przeznaczone na realizację umowy środki.

 

Oferty powinny być złożone drogą elektroniczną na adres sekretariat@mbp.opole.pl do dnia 21.12.2020 r. do godz. 12.00.

Osoba do kontaktu: Izabela Pietrucha tel. 77/4548030 w.405 w godz. 8.00-15.00

Do pobrania

Plik Wielkość pliku Pobrania
doc Projekt umowy na zakup wydawnictw 2021 47 KB 78
doc Zapytanie ofertowe 2021 15 KB 144