You are currently viewing Żywioły – wernisaż seniorów z Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”

Żywioły – wernisaż seniorów z Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”