You are currently viewing „Tyle naraz świata…”. Opowieść o Wisławie Szymborskiej – spotkanie z Michałem Rusinkiem

„Tyle naraz świata…”. Opowieść o Wisławie Szymborskiej – spotkanie z Michałem Rusinkiem