You are currently viewing Święto Narodowe Francji – wykład prof. Mariusza Patelskiego pt. „Opole – Świat – Polska w biografii generała Le Rond’a”

Święto Narodowe Francji – wykład prof. Mariusza Patelskiego pt. „Opole – Świat – Polska w biografii generała Le Rond’a”