You are currently viewing Światowy Dzień Poezji 2023: Liryczny transatlantyk – koncert poezji, muzyki i sztuk wizualnych

Światowy Dzień Poezji 2023: Liryczny transatlantyk – koncert poezji, muzyki i sztuk wizualnych