You are currently viewing Spotkanie dla dzieci ze spektrum autyzmu z Publicznego Przedszkola Integracyjnego nr 51 w Opolu

Spotkanie dla dzieci ze spektrum autyzmu z Publicznego Przedszkola Integracyjnego nr 51 w Opolu