You are currently viewing Serial THE CHOSEN – apokryf czy Ewangelia? Spotkanie z udziałem ks. dra Andrzeja Demitrowa, ks. prof. Jana Kochela i ks. prof. Marka Lisa

Serial THE CHOSEN – apokryf czy Ewangelia? Spotkanie z udziałem ks. dra Andrzeja Demitrowa, ks. prof. Jana Kochela i ks. prof. Marka Lisa