You are currently viewing Remedium światła – wystawa malarstwa Magdaleny Barczyk-Kurus / finisaż

Remedium światła – wystawa malarstwa Magdaleny Barczyk-Kurus / finisaż