You are currently viewing Opolski Dzień Judaizmu – wykład Rabina Davida Basoka

Opolski Dzień Judaizmu – wykład Rabina Davida Basoka