You are currently viewing Najpiękniejsze z najpiękniejszych – otwarcie wystawy ekslibrisów z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

Najpiękniejsze z najpiękniejszych – otwarcie wystawy ekslibrisów z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach