You are currently viewing Miłość jest największym sensem istnienia – poetycko-muzyczne spotkanie z udziałem poetów i Chóru Gold Singers

Miłość jest największym sensem istnienia – poetycko-muzyczne spotkanie z udziałem poetów i Chóru Gold Singers