You are currently viewing Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi – spotkanie z Błażejem Torańskim

Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi – spotkanie z Błażejem Torańskim