You are currently viewing Jazz w oparach PRL z Jarkiem Śmietaną w trasie – spotkanie autorskie z Jackiem Pelcem oraz koncert jazzowy

Jazz w oparach PRL z Jarkiem Śmietaną w trasie – spotkanie autorskie z Jackiem Pelcem oraz koncert jazzowy