You are currently viewing Biografia człowieka. O roli przypadku i ludzkim losie rozmawiają Jan Kieniewicz i ks. Stanisław Rabiej

Biografia człowieka. O roli przypadku i ludzkim losie rozmawiają Jan Kieniewicz i ks. Stanisław Rabiej