You are currently viewing 4 pory – wystawa grupy plastycznej z Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”

4 pory – wystawa grupy plastycznej z Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”