Wizje Niepodległości Polski w XX wieku. Historia – Pamięć – Edukacja

Książka Wizje Niepodległości Polski w XX wieku. Pamięć – Historia – Edukacja jest pokłosiem konferencji naukowej, która miała miejsce w Opolu rok temu. Niniejsza publikacja powstała z inicjatywy opolskich historyków, którzy zaprosili do współpracy naukowców z innych ośrodków badawczych. Pretekstem do jej napisania była oczywiście sygnalizowana głośno, w całym kraju setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Co ciekawe, obszar rozważań wykracza daleko poza wydarzenia z 1918 roku. Autorzy pochylili się także nad kwestią suwerenności w okresie międzywojnia, wpływie wydarzeń z lat 80. XX w. na wolność polityczną. Szeroka perspektywa widzenia niepodległości w tej publikacji, nie tylko zachęca do sięgnięcia do niej, ale może – przede wszystkim – inspiruje i skłania do refleksji, by zabrać w niej swój głos.