You are currently viewing Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu realizuje projekt Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

W ramach projektu odbywają się lekcje języka polskiego, warsztaty dla dzieci oraz turnieje gier planszowych. Ponadto finansowany jest zakup zbiorów bibliotecznych w języku ukraińskim.