You are currently viewing HISTORIA SILNA KOBIETAMI

HISTORIA SILNA KOBIETAMI

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu przygotowuje dla swoich czytelników i wszystkich zainteresowanych projekt edukacyjno-popularyzatorski „Historia silna kobietami”, realizowany w ramach programu PROMOCJA CZYTELNICTWA 2017 dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na projekt złoży się cykl wydarzeń edukacyjnych, literackich i artystycznych poświęconych kobietom, bohaterkom drugiego planu oraz rozmaite warsztaty, projekcje filmów historycznych, czy popołudnia z grami planszowymi.

Już dziś zapraszamy młodzież dla której przygotujemy specjalne pokazy filmów wprowadzających w arkana zapoznanych historii dotyczących kobiet w XX wieku. Będziemy chcieli ocalić od zapomnienia najbardziej pouczające przypadki i wydarzenia z ostatniego wieku oraz przybliżyć je młodym ludziom również przez warsztaty poświęcone pracy historyka. Proponujemy również naukę przez przyjemność, czyli cykl spotkań przy grach planszowych popularyzujących wiedzę o naszej nieodległej przeszłości, które staną się okazją do połączenia przyjemnego z pożytecznym.

Naszym celem jest edukacja historyczna młodzieży i dzieci oraz rozwijanie ich postaw patriotycznych i obywatelskich. Wiedza na temat rodzimej historii krzewi postawy moralnie cenne, powoduje wzrastanie naszej świadomości obywatelskiej, pomaga nam określić swoje miejsce pośród multikulturowej rzeczywistości. Jesteśmy świadomi, że przeszłość określa naszą teraźniejszość, zatem lepsze zrozumienie czasów w których żyjemy wiąże się bezpośrednio z próbą pojęcia przeszłości. Przede wszystkim proponujemy Państwu cykl spotkań, zebranych pod tytułem „Siła są kobiety!”, które przypomną nam i zwrócą uwagę na rolę zwyczajnych ludzi i wielkich, często tragicznych wydarzeń, które nadały ton naszej przeszłości, tej niedalekiej, jak i tej odległej. Dla nas najistotniejsze jest wyeksponowanie historii i roli kobiet, które w znaczącym stopniu przyczyniły się do przeobrażeń, które na trwałe zapisały się w annałach historii. W związku z tym chcieliśmy zaproponować szereg spotkań dotyczących roli i znaczenia kobiet dla istotnych, często zwrotnych historycznych wydarzeń.

Będziemy gościć Magdalenę Niedźwiedzką, autorkę znakomitej biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Pan Przemysław Dakowicz, autor „Afazji polskiej” przypomni ważne wydarzenia dla naszej zbiorowej pamięci, dotąd pomijane milczeniem. Z kolei Barbara Wachowicz przybliży nam kobiece protagonistki, które przepadły w annałach głównych historycznych narracji. Agnieszka Lewandowska-Kąkol wprowadzi nas w arkana powojennych losów „dziewczyn od Andersa”, zaś Marta Dzido opowie o kobietach Solidarności, które znacząco wpłynęły na rozwój i efekt największego zrywu społecznego w Polsce.