Adrian Gleń – Krytyka i metafizyka. Studia i szkice o najnowszych zjawiskach i tekstach literackich

Tym razem w cyklu Bibliotekarze polecają! nowa książka znakomitego monografisty twórczości Mirona Białoszewskiego i Juliana Kornhausera:

Adrian Gleń – Krytyka i metafizyka. Studia i szkice o najnowszych zjawiskach i tekstach literackich

„Tak, chciałbym, aby ta książka dała asumpt także i do tego, aby przyjrzeć się literackim światom, które, moim skromnym zdaniem, zostały przemilczane, z jakichś względów odsunięte poza główny nurty narracji o współczesności” – czytamy we wstępie książki Glenia. Jest to autor, który stale upomina się o znaczenie czytania dla ludzkiego rozwoju i świadomego bycia w świecie. Jest krytykiem, któremu często towarzyszy troska: o innych, o wiersze, o autorów o których świat z różnych względów się nie upomina. W swojej nowej książce Gleń pisze o wierszach Wojciecha Kassa, Leszka Szarugi, Juliana Kornhausera, czy Wojciecha Kudyby. Zajmuje się książkami poświęconymi literaturze kolegów po fachu: Zbigniewa Chojnowskiego, Janusza Drzewuckiego. Składa hołd swoim mistrzom: Marianowi Wańczowskiemu i Feliksowi Netzowi. Piszę o stanie dzisiejszej krytyki literackiej, o możliwościach dialogu, o powinnościach humanisty. Autor Czułości dobrze zdaje sprawę, że zadaniem krytyka jest również dzielenie się swoją fascynacją, wskazywanie co tekst znaczy dla mnie, rozumienie zanurzone w tradycji, traktujące kolejne utwory jako rodzaj continuum, które nie powstaje w próżni. Dla Glenia liczy się radość czytania, indywidualne zaangażowanie w lekturę, niezłomność w poszukiwaniu interpretacyjnych racji, przekonanie, że literatura mówi nam coś o życiu istotnego, że to życie potrafi opisać, a nasze radości i tęsknoty ponazywać. Gleń czyta uważnie, niepospiesznie, dociekliwie. Autor Da żywi przekonanie, że są wiersze bez których świat wydaje się gorszy, a może nawet niemożliwy. Niektóre utwory Tadeusza Różewicza czy Juliana Kornhausera mają dla autora Istnienia i literatury znaczenie nie do przecenienia.

 

Komentarze do wpisu