Lokalizacja:

Oddział Dziecięco-Młodzieżowy

Przeznaczenie:

Szkoły podstawowe klasy I-III

45min.
Grupa: 30 os.

Zajęcia edukacyjne przewidziane dla grup szkolnych tematycznie opisane i dopasowane do omawianej aktualnie przez klasę lektury. Uczestnicy zostaną wprowadzeni do tematyki książki w ciekawej formie zabaw, quizów i gier pod okiem animatora. Uczniowie będą mieli okazję do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu danej lektury szkolnej.