Lokalizacja:

Filia nr 3

Przeznaczenie:

Przedszkola, Szkoły podstawowe klasy I-III

60min.
Grupa: 24 os.

Zajęcia edukacyjne zapoznające młodego Czytelnika z książką i działaniami biblioteki . Lekcje tematyczne oparte na księgozbiorze (możliwość konsultacji tematu z opiekunami grup)
Np. Pory roku, święta, przyroda, historia, emocje…

Zajęcia odbywają się w okresie: wrzesień – czerwiec
Dni tygodnia: poniedziałki, środy, piątki
Godzina: 9.00 – 10.45