Biblioteka dysponuje ograniczoną liczbą kodów na każdy miesiąc. Wypełnienie i przesłanie formularza nie gwarantuje otrzymania kodu Legimi. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Formularz nie jest już dostępny. Pula kodów on-line została wyczerpana.