Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu jest instytucją kultury podległą samorządowi i realizuje określone statutem zadania polegające na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej.

Na terenie miasta działa 18 placówek bibliotecznych, w których zgromadzono 310 663 woluminów, ponad 10 406 multimediów. W 2014 roku odwiedziło nas 461 616 osób, spośród których zarejestrowano ponad 35 559 użytkowników, którzy wypożyczyli 648 709 jednostek zbiorów. Odwiedzającym nasze placówki udzielono ponad 163 190 informacji.

Biblioteka stara się umacniać i inspirować zainteresowania czytelnicze oraz promować uznanie dla literatury i sztuk pięknych poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami środowiska literackiego i naukowego, artystycznego i organizowanie wystaw, konkursów, zabaw literackich itp. Udostępnianie zbiorów we wszystkich placówkach odbywa się zgodnie z Regulaminem dla korzystających ze zbiorów MBP w Opolu.

Krótkie kalendarium:

 

 • 1947 – otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu w budynku przy ul. Kościelnej 8.
 • 1948 – przeniesienie biblioteki do opolskiego Ratusza.
 • 1955 – połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i występowanie pod nazwą Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
 • 1975 – reforma administracyjna przyniosła kolejną zmianę nazwy na Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Określenie „miejska” już w nazwie biblioteki nie istniało, ale placówki nieprzerwanie pracowały na rzecz mieszkańców Opola.
 • 1992 – wyłączenie (na skutek ustawy o samorządzie terytorialnym) ze struktury WBP 21 placówek i utworzenie z dniem 01.07.1992 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu z siedzibą Dyrekcji na ul. Piastowskiej 19.
 • 2000 – od 1 stycznia MBP jest instytucją kultury podległą samorządowi. Posiada 2 oddziały i 19 filii działających na rzecz mieszkańców Opola.
 • 2002 – przeniesienie Dyrekcji MBP z ul. Piastowskiej 19 do siedziby Filii nr 4 przy pl. Piłsudskiego 5-6
 • 2005 – w październiku Filia nr 3 została przeniesiona na ul. Kwiatkowskiego 1
 • 2007 – Miejska Biblioteka Publiczna obchodziła jubileusz 60-lecia działalności
 • 2008 – Filia nr 1 i 2 Dziecięca otrzymała dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 56 m2, w którym urządzono salę do pracy dzieci
 • 2008 – rozpoczęto budowę nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Minorytów 4
 • 2009 – przeniesiono Filię nr 15 z ul. Morcinka do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Młodej Polski 4
 • 2010 – 12 października odbyło się symboliczne przekazanie dyrektor Elżbiecie Kampie kluczy do nowej siedziby przez Krzysztofa Skrzypka, Prezesa Spółki „Energopol Trade Opole”, głównego wykonawcy inwestycji.
 • 2011 – w styczniu rozpoczęto przenoszenie księgozbioru.
 • 1 lutego 2011 – Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu otrzymała Medal Uznania w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2009/2010.

 

W dniu 1 lutego w Teatrze Żydowskim w Warszawie, nagrodę odebrała liderka kampanii w naszej bibliotece Małgorzata Konik. MBP od 2002 roku, czyli od początku trwania kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” aktywnie się w nią włączyła, organizując wiele imprez, m. in. Opolski Maraton Czytania, sadzenie „Drzewka radości czytania”, „Rozczytane soboty”, Dziecięcy Piknik Literacki, spotkania z autorami książek dla dzieci. Celem tych imprez było promowanie korzyści płynących z głośnego czytania przez dorosłych dzieciom, tworzenie wokół dzieci przyjaznej atmosfery kontaktu z książką, wyrabianie od najmłodszych lat nawyku obcowania ze słowem pisanym oraz popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w stosunku do komputera i telewizji.

 

 • 2 marca 2011 – uroczyste otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Minorytów 4

 

 1. marca 2011 roku o godz. 12.00 odbyło się dawno oczekiwane, uroczyste otwarcie nowego gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, przy ul. Minorytów 4.

W uroczystości uczestniczyli: Ryszard Zembaczyński – Prezydent Miasta Opola, Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego, Andrzej Czaja – Biskup Opolski, Elżbieta Stefańczyk – Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Roman Ciasnocha – Przewodniczący Rady Miasta wraz z członkami Rady Miasta, Dyrektorzy i Naczelnicy Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Opola, dyrektorzy bibliotek, instytucji kultury, szkół i stowarzyszeń, a także przedstawiciele opolskiego środowiska naukowego i literackiego, przyjaciele i czytelnicy biblioteki.

W otwarciu uczestniczyli także architekci – Małgorzata i Andrzej Zatwarniccy i przedstawiciele firm realizujących inwestycję.

Funkcjonowanie biblioteki rozpoczęło się od uruchomienia wrzutni i symbolicznego oddania książek przez Prezydenta, Marszałka i Biskupa Opolskiego. Trezor wzbudził ogromne zainteresowanie wszystkich opolskich mediów i gości.

Przedstawiciele władz Miasta, Województwa i Przewodnicząca SBP wyrażali radość z otwarcia nowego gmachu biblioteki i podkreślali wielkie znaczenie tego faktu, dla społeczności lokalnej i całego środowiska bibliotekarskiego.

W dniu otwarcia nowej siedziby, 2 marca 2011 r., Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu została uhonorowana Medalem Bibliotheca Magna Perennisque przyznanym przez Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Wręczenia Medalu dokonała Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Elżbieta Stefańczyk.

Honorowe odznaki SBP otrzymały bibliotekarki: Katarzyna Pawluk, Barbara Piotrowska, Joanna Raczyńska-Parys i Mariola Urbaniak.

Goście mieli okazję obejrzeć wystawę Nowa biblioteka w cyfrach, spektakl do wierszy E. Stachury Uspokojenie i uczestniczyć w koncercie piosenki literackiej.

 • 21 maja 2011 – uroczyste nadanie Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Jana Pawła II, z udziałem władz samorządowych i lokalnych