Wczytuję mapę...

Wystawa „Reformacja w Europie Środkowej i Wschodniej”

Data i godzina wydarzenia
19/03/2018, godz. 12:00 - 07/04/2018

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Sala konferencyjna

Kategoria
Wystawa

Wystawa „Reformacja w Europie Środkowej i Wschodniej”

PIN – Instytut Śląski w Opolu zaprasza na zwiedzanie wystawy Reformacja w Europie Środkowej i Wschodniej, prezentowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu (19 marca – 9 kwietnia 2018 r.)

Historia reformacji nie znajduje szerszego rezonansu i pozostaje na marginesie naszej pamięci kulturowej. W jaki sposób dzisiejszą wiedzę na temat protestantyzmu opowiedzieć współczesnemu widzowi, który nie znosi nachalnej propagandy i domaga się swobody dla własnych przemyśleń?

Prezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu wystawa  na dwunastu wielkoformatowych planszach prezentuje temat ponad pięćsetletniej historii reformacji na obszarach peryferyjnych wobec jej centrów: Wittenbergi i Genewy.

Prezentacja powstała z okazji 500-lecia reformacji. Obejmuje terytoria od krajów bałtyckich na północy, przez ziemie krzyżackie, Śląsk, Rzeczpospolitą, Czechy i Morawy, Słowację (Górne Węgry) – po Siedmiogród na południu.

Myśl reformacyjna była i jest z istoty przekazem słowno-tekstowym. Wystawa poszerza wiedzę o dodatkowe elementy: ilustracje portretowe, sceny figuralne, pomniki, kościoły, widoki miast oraz dokładne mapy geograficzne sytuujące dany temat w konkretnej przestrzeni, które układają się w dwanaście zwartych tematycznie, syntetycznie ujętych całościowych obrazów pamięci.

Przygotowana przez Deutsches Kulturforum östliches Europa w Poczdamie została pomyślana jako „ekspozycja wędrująca” – wcześniej odwiedziła Warszawę, Bielsko-Białą, Czeski Cieszyn i Kraków. Za sprawą PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu oraz prof. Ewy Chojeckiej można ją oglądać od 19 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu.

  • Ekspozycję można zwiedzać w MBP od 19 marca do 9 kwietnia 2018 r.
  • 19 marca (poniedziałek), o godz. 12.00 zapraszamy do MBP na otwarcie wystawy i zwiedzanie jej w towarzystwie prof. Ewy Chojeckiej.

Paradoksalnie to, co było słabością reformacyjnych nurtów, okazało się z czasem atutem. Umiejętność wycofywania się z wielkiej sceny w prywatność, zdolność tworzenia tego, co nazywamy dziś „kulturą drugiego obiegu”, choćby owych leśnych kościołów jako odpowiedzi na dyktat kontrreformacji XVII wieku. Dostrzeżono walor tych postaw po doświadczeniach dyktatur XX wieku. Ostatecznie z wystawy wyłania się wizja innej Europy. Nie tej zglajchszaltowanej przemocą i politycznym dyktatem, ale Europy będącej trudną polifonicznością żywiącą się tolerancją, niechby nawet niestabilną.

Prof. Ewa Chojecka, Obrazowanie pamięci historycznej, „Herito” nr 28, s. 168.

Ewa Chojecka – profesor historii sztuki, założycielka i kierowniczka Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w latach 1978–2003). Inicjatorka i redaktorka naukowa syntezy „Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku” (1. wyd. 2004).

 

Tekst informujący o wystawie dzięki uprzejmości Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.