Wczytuję mapę...

Wystawa pokonkursowa szopek bożonarodzeniowych

Data i godzina wydarzenia
18/12/2015, godz. 18:00 - 05/01/2016

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Hol

Kategoria
Wystawa

Wystawa pokonkursowa szopek bożonarodzeniowych

18 grudnia 2015 (piątek), godz.18.00

Hol MBP

Ekspozycję można oglądać do 5 stycznia 2016.

 

JANKO MUZYKANT – projekt realizowany w ramach ogólnopolskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci z obszarów wiejskich. Polega na zapoznaniu najmłodszych mieszkańców podopolskich miejscowości z kulturą, etnografią, folklorem Opolszczyzny, przyczynami i skutkami wielokulturowości regionu oraz obyczajami jego mieszkańców, a także na bezpośrednim spotkaniu z zabytkami Opola. Uczestnicy odkrywają ginące zawody opolskiej wsi, poznają obrzędy, legendy i przesądy kultywowane na dawnej i obecnej wsi opolskiej. Co roku biorą udział w wycieczkach, lekcjach muzealnych, spotkaniach studyjnych, zabawach i warsztatach aktywności twórczej .

Tegoroczna, jesienna edycja projektu Janko Muzykant zakończyła się integracyjnym spotkaniem, podczas którego uczniowie – poprzez konkurs, wystawę prac i prezentacje sceniczne – prezentowali zdobytą wiedzę. Młodzież co roku realizuje zagadnienia związane z tematem bazowym podczas dwóch wypraw organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz wykonuje powierzone zadania na terenie swojej szkoły, poprzez aktywne włączanie do swoich działań środowiska lokalnego (szkoła, rodzina). Jednym z tegorocznych zadań rodzinnych było wykonanie szopki bożonarodzeniowej . Efekty pracy dzieci oraz ich rodzin można zobaczyć na wystawie.

Projekt realizowany dzięki nauczycielom Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu .

Zespół ds. realizacji projektu Janko Muzykant: Małgorzata Głowacka-Kubat, Marta Burakowska, Maja Sierżyńska-Baranowicz, Agata Bielecka, Klaudia Maćkowiak, Ewa Balas. Koordynator projektu– Małgorzata Głowacka-Kubat.