Wczytuję mapę...

Wyniki XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Esej

Data i godzina wydarzenia
29/01/2016, godz. 11:55 - 01/01/1970

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Hol

Kategoria
Konkurs

Wyniki XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Esej

Szanowni Państwo! Dziękujemy wszystkim uczestnikom XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Esej „Błyski poezji. Spotkania z twórczością Julii Hartwig”. Gratulujemy laureatom Konkursu. Nagrody zostaną wysłane pocztą. Poniżej prezentujemy wyniki Konkursu.

 

 

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Esej

 

Błyski poezji. Spotkania z twórczością Julii Hartwig

 

 

WERDYKT JURY

 

Jury w składzie: dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO [UO],

dr hab. Adrian Gleń [UO] – przewodniczący,

dr Sławomir Kuźnicki [UO]

 

w dniu 7 grudnia 2015 zdecydowało przyznać następujące nagrody:

 

 

I KATEGORIA [uczniowie szkół ponadgimnazjalnych]

 

I miejsce – Aleksandra Janas  (Turek) [godło: Nanase] 

II miejsce – Jakub Ferek  (Toruń) [godło: Arkles] 

III miejsce – Patrycja Pączek (Jerzmanowice) [godło: Namiastka]

 

dwa równorzędne wyróżnienia:

 

Piotr Witkowski – (Międzyrzecz) [godło: Oskar]

Aleksandra Solecka – (Opole) [godło: Klementyna]

 

nagrody książkowe:

 

Karolina Wróbel – (Cieszanów) [godło: Elinda]

Marcin Hyjek – (Ucięcice) [godło: Świerk]

Oliwia Kotala – (Zdzieszowice) [godło: Sententia]

Anna Rybka – (Choszczno) [godło: Pod prąd]

Natalia Fałdyga- (Lublin) [godło: Daga]

 

II KATEGORIA [studenci]

 

I miejsce – Mateusz Rosicki (Opole) [godło: adagietto]

II miejsce – Zuzanna Pawlak (Lubosz) [godło: Regina] 

III miejsce – Paulina Barańska (Olkusz) [godło: Nowy Folder]

 

dwa równorzędne wyróżnienia:

 

Anna Piliszewska (Wieliczka)[godło: IPSE FECIT];

Joanna Dobracka (Puławy) [Paź królowej]

 

nagrody książkowe:

 

Natalia Partykowska (Opole) [godło: „Vulpecula”]

Przemysław Kuliński (Lipka) [godło: ALEX POZIOMKA]

Sonia Nowacka (Wrocław) [godło: SN]

Sylwia Miśkowiec (Dobra) [godło: MURMURANDO]

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE WERDYKTU JURY

 

 

I kategoria [uczniowie szkół ponadgimnazjalnych]

 

 

I – Aleksandra Janas [godło: Nanase]

 

Wyróżniona główną nagrodą praca stanowi nadzwyczaj dojrzałą próbę prześledzenia ewolucji poezjowania Julii Hartwig, próbę dokonaną w oparciu o istniejące już opracowania i propozycje. Autor wspiera swoje rozpoznania dociekaniami Grzegorza Kociuby, który wyróżnił ongiś dwie fazy pisarstwa Hartwig (imaginatywno-epifaniczną i sensualno-medytacyjną), istotne przy tym jednak jest to, że ustalenia nagrodzonego Autora starają się iść także nieco na przekór dotychczasowych ustaleń. Szczegółowe analizy poszczególnych utworów w istotny sposób wzbogacają schemat ewolucji zaproponowany przez tarnobrzeskiego krytyka, Autorowi udaje się pokazać, że poszczególne walory poezji Hartwig (sensualność, medytacja, czy epifania) przenikają się właściwie ze sobą, tworząc stałe dyspozycje obecne w wierszach lubelskiej poetki.

Autor eseju podejmuje te wątki z godną szacunku konsekwencją i metodologiczną samoświadomością, używając przy tym języka nad wyraz dojrzałego i precyzyjnego, unikając powtórzeń, posiłkując się licznymi lekturami pomocniczymi.

 

 

II – Jakub Ferek [godło: Arkles]

 

Nagrodzona praca jest interesującą interpretacją wiersza Wszystko na miarę, który umieszcza Autor w obrębie ikonografii raju (zwłaszcza dzieł Lucasa Cranacha Starszego), z jakimi zetknął się osobiście, i które poddaje próbie własnego rozumienia. Taka – powiedzielibyśmy uczenie: intersemiotyczna – analiza pozwala Autorowi na ważne, zakorzenione w tradycji religijnej oraz w historii sztuki, refleksje zarówno nad wizją eschatologii zawartą w dziele Hartwig, jak i charakterem widzenia człowieka obecnym u lubelskiej poetki.

Walorami pracy są niewątpliwie: 1) godne pochwały zaangażowanie i pasja w ujęciu tematu, ale przy tym również 2) umiejętność uogólniania przejawiająca się nie tylko w przemyślanej kompozycji całości, ale także w dojrzałym, świadomie przyjętym języku opisu dzieła.

 

 

III – Patrycja Pączek [godło: Namiastka]

 

Esej ten jest wyrazem indywidualnego przeżycia, uwewnętrznienia problemów pojawiających się w poezji uprawianej przez Hartwig a przy tym odważną próbą objęcia całej drogi twórczej autorki Błysków. Autor, wychodząc od osobistego spotkania z poetką, dzieli swoje mikrostudium na dwie komplementarne części (Julia Hartwig dla świata oraz Świat dla Julii Hartwig), co pozwala mu zarówno na skrupulatne prześledzeni drogi życiowej i twórczej lubelskiej pisarki, jak i na wskazanie tych spośród egzystencjalnych wątków poezji, które grają pierwszorzędną rolę.

Praca zdradza umiejętność całościowego postrzegania zjawisk społeczno-literackich, sporządzona została językiem bezbłędnym i przejrzystym.

 

2 równorzędne wyróżnienia:

 

Piotr Witkowski [godło: Oskar];

za ciekawe uwagi dotyczące charakteru pisania impresyjnego i roli „błysku”

w dziele poetyckim Julii Hartwig

 

Aleksandra Solecka [godło: Klementyna]

za podkreślenie i przekonującą analizę toposu miasta w poezji Julii Hartwig

 

 

 

II kategoria [studenci]

 

I – Mateusz Rosicki [godło: adagietto]

 

Esej nagrodzony pierwszym miejscem stanowi skrupulatnie i z finezją przeprowadzone studium roli muzyki w dziele poetyckim Julii Hartwig. Autor dowodzi, zaskakując nie tylko użyciem dojrzałego języka współczesnej humanistyki, lecz także rozległością kontekstów muzycznych i muzykologicznych, iż zarówno stematyzowana, jak i obecna w strukturze formy poszczególnych wierszy autorki Bez pożegnania muzyczność stanowi klucz do rozumienia metafizycznych jakości tego pisarstwa. W przenikliwej konkluzji zauważa, że poezję Hartwig można odczytywać „jako próbę stworzenia kantaty podobnej Kantacie Bacha, chwalącej świat i oczyszczającej człowieka z bólu. Jest to próba pełna pokory i powściągliwości […]”.

Praca skomponowana z dużą precyzją i systematycznością, o narracji płynnej, wyrazistej, nienagannej stylistycznie.

 

 

II – Zuzanna Pawlak [godło: Regina]

 

Autor nagrodzonej drugim miejscem pracy z dużą pieczołowitością przygląda się późnemu pisarstwu Julii Hartwig, umieszczając je w perspektywie współczesnych dyskusji nad „literaturą wyczerpania”, „końcem pisania” oraz rozlicznymi teoriami dotyczącymi powinności poezji. Wyeksponowana zostaje zatem płaszczyzna autotematyczności sztuki pisarskiej i samowiedzy poety, a w takim właśnie ujęciu twórczość Hartwig jawi się jako dzieło bezpośrednio związane z postulatami nowoczesnego mimetyzmu.

Skala perspektyw, z jakich Autor spogląda na dzieło autorki Jasne niejasne, wykorzystanie rozlicznych źródeł i opracowań krytyczno- i historycznoliterackich budzą szacunek i zdradzają indywidualne, zaangażowane podejście Autora do tematu.

 

 

III –Paulina Barańska [godło: Nowy Folder]

 

Ostatni z nagrodzonych esejów jest nadzwyczaj bogatym szkicem krytycznoliterackim stanowiącym odczytanie jednego z ostatnich tomów Julii Hartwig (Zapisane, Kraków 2013). Podstawowa forma wypowiedzi krytycznoliterackiej pozwala autorowi także na możliwie szeroki i systematyczny przegląd podstawowych motywów, tematów, form i strategii obecnych w dziele Hartwig oraz ukazanie żywotności, „długiego trwania” jednolitej wizji i światopoglądu poetki (m.in.: podkreślanie rangi podmiotowej wyobraźni, przeciwstawianie się presji chaotycznej współczesności, zasada kondensowania słów i obrazów).

 

 

2 równorzędne wyróżnienia:

 

Anna Piliszewska [godło: IPSE FECIT];

za interesujące rozważania na temat roli czasu w wybranych utworach Julii Hartwig

 

Joanna Dobracka [Paź królowej]

za próbę dialogu z wierszami Julii Hartwig i wskazanie ich terapeutycznego wymiaru