Wczytuję mapę...

Śląskie Forum Krajoznawcze

Data i godzina wydarzenia
23/11/2015, godz. 16:30

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Sala konferencyjna

Kategoria
Spotkanie

Śląskie Forum Krajoznawcze

23 listopada 2015 r. (poniedziałek), godz. 16:30

Temat:  Przestępczość funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL w województwie opolskim w latach 1950-1954

Wykładowca:  Janusz OSZYTKO
Prowadzenie: Natalia Angela BARCZYK
Sala Konferencyjna MBP Opole, ul. Minorytów 4

 

 

 

JANUSZ OSZYTKO – historyk i archiwista, działacz NZS WSP w Opolu. Urodził się w 1968 r. w Nysie. Studiował historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Pracę zawodową rozpoczął w charakterze archiwisty akt niemieckich w Archiwum Państwowym w Opolu. W kręgu jego zainteresowań pojawiła się wówczas kwestia akt spraw żydowskich kancelarii pruskiej tzw. „Juden Sache”, które znajdowały się w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu. W 1995 r. ukończył Podyplomowe Studium Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach późniejszych pracował w Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny, gdzie zajmował się tematem eksterminacji ludności żydowskiej w obozach pracy przymusowej tzw. „Organizacji Schmelt”. Od 1995 r. zaangażowany w pracę Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich w Krakowie. Od 1998 r. prowadzi kwerendę naukową w literaturze dotyczącej Żydów w Rejencji Opolskiej, kwerendę archiwalną w archiwach polskich i zagranicznych, oraz korespondencję z naukowcami niemieckimi, amerykańskimi i izraelskimi dotyczącą w/w tematu. Od czerwca 2001 r. pracownik w Instytucie Pamięci Narodowej w Oddziale we Wrocławiu (Delegatura w Opolu). Jest autorem i współautorem kilku publikacji naukowych referatów i komunikatów na konferencjach krajowych oraz kilku recenzji.