Wczytuję mapę...

Śląskie Forum Krajoznawcze

Data i godzina wydarzenia
08/10/2018, godz. 16:30

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Sala konferencyjna

Kategoria
Spotkanie

Śląskie Forum Krajoznawcze

Wkroczenie Sowietów na Śląsk Opolski w okresie od stycznia do marca 1945
Spotkanie z Januszem Oszytko w ramach ŚFK
Moderatorzy spotkania: Andrzej Bobkiewicz, dr Julia Gladyr
8 października 2018 (poniedziałek), godz. 16:30
Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Wstęp wolny

Wystąpienie oparte będzie na analizie akt uznania za zmarłego przechowywanych w Oddziałowym Archiwum IPN we Wrocławiu oraz aktualnej literaturze tematu. Jest to popularnonaukowa próba przybliżenia tematyki wkraczania Sowietów na teren byłej Rejencji Opolskiej i recepcji tych wydarzeń przez miejscową ludność oraz powstającą na Śląsku Opolskim administrację polską.

JANUSZ OSZYTKO – historyk i archiwista, działacz NZS WSP w Opolu. Urodził się w 1968 r. w Nysie. Studiował historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Pracę zawodową rozpoczął w charakterze archiwisty akt niemieckich w Archiwum Państwowym w Opolu. W kręgu jego zainteresowań pojawiła się wówczas kwestia akt spraw żydowskich kancelarii pruskiej, tzw. „Juden Sache”, które znajdowały się w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu. W 1995 r. ukończył Podyplomowe Studium Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach późniejszych pracował w Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny, gdzie zajmował się tematem eksterminacji ludności żydowskiej w obozach pracy przymusowej, tzw. „Organizacji Schmelt”. Od 1995 r. zaangażowany w pracę Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich w Krakowie. Od 1998 r. prowadzi kwerendę naukową literatury dotyczącej Żydów w Rejencji Opolskiej, kwerendę archiwalną w archiwach polskich i zagranicznych, oraz prowadzi korespondencję z naukowcami niemieckimi, amerykańskimi i izraelskimi dotyczącą w/w tematu. Od czerwca 2001 r. pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Oddziale we Wrocławiu (Delegatura w Opolu). Jest autorem i współautorem kilku publikacji naukowych, referatów i komunikatów na konferencjach krajowych oraz kilku recenzji.