Wczytuję mapę...

ŚLĄSKIE FORUM KRAJOZNAWCZE

Data i godzina wydarzenia
22/01/2018, godz. 16:30

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Sala konferencyjna

Kategoria
Spotkanie

ŚLĄSKIE FORUM KRAJOZNAWCZE

ŚLĄSKIE FORUM KRAJOZNAWCZE
22 stycznia 2018 (poniedziałek)  godz. 16:30
Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Temat:
Magiczne miejsca Opola – promocja bedekera turystycznego

Wystąpią:

Natalia Angela BARCZYK
prof. dr hab. Anna POBÓG-LENARTOWICZ
prof. dr hab. Joanna ROSTROPOWICZ

Prowadzenie spotkania:
Tadeusz Jacek ROGOŻA

prof. dr hab. Joanna ROSTROPOWICZ – polska filolog klasyczna, nauczycielka akademicka, związana z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego. Jest absolwentką Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.  W 1999 roku otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. Wykładała filologię klasyczną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji oraz w historię starożytną i kulturę antyczną w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, która w 1995 roku została przekształcona w Uniwersytet Opolski. W roku 1989 była jednym z założycieli Związku Górnośląskiego. W 2012 r. za publikacje dotyczące kultury śląskiej Ruch Autonomii Śląska przyznał jej prestiżową nagrodę „Górnośląskiego Tacyta”. W 2015 roku Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Joachim Gauck przyznał jej Order Zasługi na Wstędze za działalność na rzecz zbliżenia między Polakami a Niemcami. W tym samym czasie została laureatką Nagrody im. Wojciecha Korfantego. Jest autorką około 700 publikacji z zakresu kultury greckiej, rzymskiej i śląskiej oraz tłumaczką literatury greckiej, łacińskiej i niemieckiej. Jest Przewodniczącą Rady Naukowej Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Josepha von Eichendorffa w Łubowicach, gdzie założyła  m. in. dwujęzyczną serię wydawniczą „Perły Literatury Śląskiej”, dwujęzyczny kwartalnik „Historia-Kultura-Literatura”. Redaguje i wydaje m. in. leksykon „Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności”.

prof. dr hab. Anna POBÓG-LENARTOWICZ – polska historyk specjalizująca się w archiwistyce, historii Śląska, historii średniowieczna Polski; nauczyciel akademicki w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Urodziła się w Czarnowąsach, jednak wychowała się w Opolu, z którym związała swoją przyszłość. Ukończyła tu szkołę podstawową, a następnie kontynuowała naukę w III Liceum Ogólnokształcącym, które ukończyła w 1978 roku. Po pomyślnie zdanym egzaminie dojrzałości podjęła studia historyczne na Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, które zakończyła w 1982 roku. Po uzyskaniu tytułu magistra powróciła do rodzinnego Opola, gdzie pracowała jako nauczycielka historii i języka łacińskiego w macierzystym III Liceum Ogólnokształcącym. W 1992 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności archiwalnej na podstawie pracy pt. Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI wieku, napisanej pod kierunkiem prof. Wacława Korty. W tym samym czasie rozpoczęła współpracę z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Powstańców Śląskich w Opolu (od 1994 roku Uniwersytet Opolski) jako nauczyciel akademicki. W 1999 roku otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia średniowiecza Polski na podstawie pracy pt.: Kanonicy regularni na Śląsku. W 2006 roku objęła funkcję dyrektora Instytutu Historii UO po śmierci prof. Leszka Kuberskiego, którą pełniła do 2012 roku. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskała w kwietniu 2008 roku. W latach 2012 – 2015 była Wiceprezesem, a obecnie członkiem Prezydium ZG i Prezesem opolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Natalia Angela BARCZYK – studiowała język biznesu na Uniwersytecie Opolskim, aktualnie studiuje architekturę w Instytucie Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie. Jako dziennikarz współpracuje z Gazetę Wyborczą, wcześniej z Historią Lokalną i Radio Sygnałami. Posiada certyfikat pilota wycieczek oraz autorką kilku tematycznych tras turystycznych po Opolu. Członek Zarządu opolskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. W latach 2014 – 2016 sekretarz i wiceprezes zarządu, a od stycznia 2017 roku Prezes Polskiego Stowarzyszenia Krajoznawców. Wyróżniona srebrną Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”.