Wczytuję mapę...

Śląskie Forum Krajoznawcze

Data i godzina wydarzenia
13/11/2017, godz. 16:30

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Sala konferencyjna

Kategoria
Spotkanie

Śląskie Forum Krajoznawcze

prof. dr hab. Michał LIS – historyk i politolog, ur. w 1935 r. Od 1965 roku związany z PIN Instytut Śląski. Z wyroków historii w roku 1945 przygnany z nad Bugu nad Odrę zostaje wybitny znawca dziejów Śląska Opolskiego. Jego nauczycielami byli rodowici Górnoślązacy, profesorowie Józef Kokot i Franciszek Hawranek, a także przybyli na Śląsk profesor Kazimierz Orzechowski i docent Władysław Dziewulski. Autor wielu rozpraw i artykułów oraz książek, w tym poświęconych Związkowi Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Organizator licznych sesji i konferencji naukowych m.in. inicjator wznowienia w 1997 roku międzynarodowych sympozjów Colloquium Opole. Popularyzator dziejów Śląska, wychowawca i profesor uniwersytecki. Prowadzi comiesięczne Środy w Instytucie Śląskim.