Wczytuję mapę...

Śląskie Forum Krajoznawcze

Data i godzina wydarzenia
09/10/2017, godz. 16:30

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Galeria Zamostek

Kategoria
Spotkanie

Śląskie Forum Krajoznawcze

ŚLĄSKIE FORUM KRAJOZNAWCZE
9 października 2017 (poniedziałek),  godz. 16:30
Galeria MBP Zamostek, ul. Minorytów 4

wstęp wolny

Wykład wygłoszą:
Maria PAJĄK, Małgorzata TOMAŃSKA

Temat:
HISTORIA OPOLSKIEJ APTEKI MIEJSKIEJ W PIGUŁCE

Prowadzenie spotkania: Tadeusz Jacek ROGOŻA

Maria PAJĄK * Małgorzata TOMAŃSKA

Pracują w opolskich aptekach od lat 80. ubiegłego wieku. Jako mgr farmacji są członkiniami Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, w ramach której prowadzą sekcję etyczno-historyczną Źródło. Rokrocznie współorganizują rekolekcje dla aptekarzy w Kamieniu Śląskim oraz obchody dnia aptekarza. Aby zachować w pamięci Opolan swoich poprzedników w zawodzie, podjęły starania m.in. o renowację płyty nagrobnej pioniera opolskiego aptekarstwa mgr Tadeusza Wyczesanego, nazwanie placu przed apteką przy ul. Ozimskiej 22 imieniem magistra farmacji Sylwestra Świtały. Ściśle współpracują z Muzeum Śląska Opolskiego. Jako członkinie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego biorą aktywny udział w sympozjach poświęconych historii farmacji; w roku 2016 współorganizowały jubileuszowe XXV sympozjum na Opolszczyźnie w Krapkowicach. We wrześniu br. wzięły czynny udział w międzynarodowym Kongresie Historii Farmacji w Warszawie. Pracę zawodową łączą z pogłębianiem wiedzy na temat dziejów aptekarstwa miasta Opola i regionu. Obie są członkiniami Polskiego Stowarzyszenia Krajoznawców.

 

Następne spotkania:

13 listopada
prof. dr hab. Michał LIS
OPOLE – centrum Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech

11 grudnia
panel poświęcony Karolowi Musiołowi – Opolaninowi 800-lecia
z udziałem zaproszonych gości

 

Wszystkie tegoroczne spotkania z cyklu ŚLĄSKIE FORUM KRAJOZNAWCZE poświęcone są obchodom 800-lecia lokacji miasta Opola.