Wczytuję mapę...

Śląskie Forum Krajoznawcze

Data i godzina wydarzenia
27/06/2016, godz. 16:30

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Sala konferencyjna

Kategoria
Spotkanie

Śląskie Forum Krajoznawcze

27 czerwca 2016 r. (poniedziałek), godz. 16:30

Sala Konferencyjna MBP Opole, ul. Minorytów 4

Wykład poprowadzi:  prof. zw. dr hab. Sławomir Moździoch

Temat: „Śląsk chrześcijański – Śląsk piastowski. Archeologia o początkach regionu”

Prowadzenie: Tadeusz Jacek ROGOŻA 

 

 

prof. zw. dr hab. Sławomir Moździoch – absolwent archeologii na Uniwersytecie Wrocławskim; pracownik naukowy Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu prac naukowych, których tematyka oscyluje głównie wokół problematyki europejskiego wczesnego średniowiecza, czyli początków państw i miast średniowiecznych, gospodarki średniowiecznej, wierzeń przedchrześcijańskich Słowian, budownictwa grodowego na obszarze zachodniej Słowiańszczyzny, a także przemian krajobrazu religijnego w Europie średniowiecznej w świetle badań archeologicznych. Od kilku lat poświęca się badaniom średniowiecznej Sycylii, w tym szczególnie okresu arabskiego i normańskiego. Jest wieloletnim kierownikiem wrocławskiego Ośrodka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, członkiem KAFU – polsko-niemieckiej Komisji do spraw zabytków i dokumentacji archeologicznej, członkiem komitetów redakcyjnych czasopism: Przegląd Archeologiczny i Archeologicke rozhledy. Laureat Nagrody Fundacji im. Brzeskich przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk (1991) oraz Nagrody im. Wernera Coblenza (2004).

 

Tadeusz Jacek ROGOŻA – pedagog, krajoznawca i regionalista. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Towarzystwa Naukowo-Społeczno-Kulturalnego POLONIA-KRESY, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, PTTK oraz wielu innych organizacji pozarządowych. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Krajoznawców w Opolu.

 

Organizatorzy:

Polskie Stowarzyszenie Krajoznawców w Opolu

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu